Nam châm tách sắt hình ziczac

Loại: Lọc tách sắt

Kiểu dáng: Hình Zig-zag, ziczac

Chất liệu: Nam châm vĩnh cửu

Vỏ inox

Chế tạo và thiết kế sản phẩm hợp ý