BẢNG TÍNH LỰC CẢM ỨNG TỪ NAM CHÂM NEODYMIUM

LỰC CẢM ỨNG TỪ NAM CHÂM NEODYMIUM

Lực cảm ứng từ Gauss là gì ?

Lực cảm ứng từ Gauss của nam châm được gọi là lực từ (magnetic force). Đây là lực hành động giữa nam châm và vật chất mang điện tích hay nam châm khác khi chúng đặt gần nhau. Lực từ là kết quả của tương tác giữa các cực nam châm và các điện tích di chuyển trong vật chất. Lực này được mô tả bằng lý thuyết của Điện từ Động học, được phát triển bởi James Clerk Maxwell và hiểu rộng rãi trong lĩnh vực vật lý.

Cách tính lực cảm ứng từ Gauss

Để tính lực cảm ứng từ Gauss (hay còn gọi là lực từ) giữa nam châm và vật chất mang điện tích, ta có thể sử dụng công thức sau đây:

equation

Bảng quy đổi Br theo cấp độ từ tính

Dưới đây là công cụ tính toán độ mạnh của trường từ (đo bằng đơn vị Gauss) trên đường trục của một nam châm trụ tròn hoặc nam châm khối hình chữ nhât được từ tính qua độ dày của nó, tại một khoảng cách X từ bề mặt của nam châm.

BẢNG TÍNH HÌNH TRỤ TRÒN

BẢNG TÍNH HÌNH KHỐI CHỮ NHẬT

Tất cả kích thước và khoảng cách phải ở định dạng thập phân. Các phân số inch sẽ không được tính toán chính xác. Lưu ý các phép tính là gần đúng. Website bảng tính này hiện là phiên bản beta và chỉ dùng để tham khảo. Namchamvina sẽ không chịu trách về việc sử dụng nó.